Bedrijfsuitgaven (inkomende facturen)

Tegen over het behalen van omzet staat het doen van uitgaven; het maken van kosten.

De kosten die je maakt voor de inkoop van goederen, inventaris, verzekeringen, bankkosten etc. leg je vast onder 'Bedrijfsuitgaven'.

Bedrijfsuitgaven worden afgetrokken van de winst, tenzij het een investering betreft [1]. Op een investering zal in de meeste gevallen worden afgeschreven, de aanschafkosten worden dan (fiscaal gezien) verspreid over meerdere jaren. Uiteraard zal de leverancier wel graag in één keer betaald willen worden.

Investeringen kunnen worden 'geactiveerd', ofwel deze komen de 'balans' te staan. De balans is een overzicht van bezittingen en schulden van de onderneming.

[1]http://nl.wikipedia.org/wiki/Investering