Uitgaven op de balans zetten (activeren)

Sommige uitgaven kunnen worden 'geactiveerd', ofwel op de balans worden gezet.

De kostensoort bepaald of dit mogelijk is. Wanneer de gebruikte kostensoort geactiveerd kan worden dan is bij het invoeren van de bedrijfsuitgave mogelijk het vinkje 'Investering' aan te zetten. Hiermee wordt de uitgave een investering (en wordt deze niet in de exploitatie opgenomen, maar op de balans gezet).

Ga voor een overzicht van de kostensoorten en hun eigenschappen naar Configuratie Kostensoorten.

Maak vóórdat je de investering boekt de betreffende balansrekening aan. Ga hiervoor naar Configuratie Balansrekeningen.