Investering

Betreft de bedrijfsuitgave een investering?

Investeringen zijn alle aanschaffingen van goederen die gedurende een langere periode (een aantal jaren) in jouw onderneming kunnen worden gebruikt: de zogenoemde bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld een computer die je gekocht hebt voor het bijhouden van de administratie van de onderneming. (bron: 'De Belastingdienst')

Investering maken in KPG7

Kies in Bedrijfsuitgave bij 'uitgavensoort' een Investering.  Standaard zijn een aantal uitgavensoorten al aangemaakt.

Bij "BTW en fiscaal" geef je, door het zetten van een 'vinkje' aan dat de aanschaf een investering betreft.

Afschrijven / restwaarde

Op een investering zal in de meeste gevallen worden afgeschreven, de aanschafkosten worden dan (fiscaal gezien) verspreid over meerdere jaren. Uiteraard zal de leverancier wel graag in één keer betaald willen worden.

Selecteer de periode waarover deze investering moet worden afgeschreven. De berekende (jaarlijkse) afschrijving is afhankelijk van de ingevoerde restwaarde. De restwaarde is de waarde van het gekochte goed aan het einde van de afschrijvingsperiode.

De afschrijvingsperiode gaat in vanaf de transactiedatum en wordt berekend per jaar. Het jaarlijks af te schrijven bedrag wordt in het het eerste en laatste jaar pro rato toegepast.

Let op

Er gelden bij investeringen diverse regels zo beschouwt 'De belastingdienst'uitgaven tot €450 niet als investering. (informatie 2013/2014, kijk op de website van de belastingdienst voor de meest recente informatie)