Investering aanpassen

Investering aanpassen

Wanneer je een bedrijfsuitgave hebt ingevoerd waarop afgeschreven wordt dan berekend het systeem de afschrijvingen en de balanswaarde(n).

Het kan nodig zijn om hier in wijzigingen aan te brengen.

Een investering dient soms versneld te worden afgeschreven, bijvoorbeeld vanwege: verkoop, diefstal of defect.

Aanpassing doorvoeren

1. Verwijder de originele transactie (Balans bedrijfsuitgave) in zijn geheel.
Hiermee worden ook alle afschrijvingen verwijderd.

- Alle boekingen (aan de rechterkant van het scherm) - kies achter de transactie in de actie kolom 'verwijderen'.

2. Voer daarna de transactie opnieuw in zonder afschrijvingen.

- Transactie (boven aan hetscherm) - Boek bedrijfsuitgaven.

3. Vervolgens voer je de afschrijvingen handmatig in vanuit het Transactie-menu. 

- Transactie - Afschrijvingen.