Voorraad inboeken

Alleen van toepassing als je gebruik maakt van de voorraad module. Bij de kostensoort kan worden aangegeven of deze 'inkoop goederen' betreffen. Als dit zo is dan kun je in deze sectie de voorraad bijwerken.

Je kunt per bedrijfsuitgave meerdere producten tegelijk als voorraad inboeken. Voor elke regel voorraad die je invoert wordt automatisch berekend wat de prijs van het artikel is aan de hand van het ingevoerde bedrag (in sectie Algemeen) en het aantal.

Balansrekening

Geef aan op welke rekening de stukken geboekt moeten worden.

Selecteer de balansrekening van welk product je de voorraad wilt bijwerken. Je dient hiervoor wel eerst een balansrekening te hebben opgezet. Deze balansrekening moet van een soort zijn welke stukadministratie ondersteund. Zie ook 'Balansrekening soort.

Transactie datum

Voer de datum in waarop de transactie heeft plaats gevonden.

Boekjaar

Het boekjaar waarop deze boeking betrekking heeft.

Aantal

Voer het aantal eenheden product wat je hebt gekocht. Er wordt automatisch een stukprijs berekend gebaseerd op dit aantal en het totaal van al ingevoerde regels.

Inkoopprijs

Voer de prijs per stuk in, of wijzig het berekende bedrag als er nog meer producten werden gekocht in deze zelfde bedrijfsuitgave.

Opmerkingen

Hier kan aanvullende informatie gezet worden, bijvoorbeeld over de bestelling.