Voorraadbeheer

Wanneer er een handelsonderneming wordt geadministreerd dan kan de voorraadbeheer-module worden ingezet.

Voorraad is bezit en staat daarom op de balans. Het is natuurlijk aan de onderneming zelf te bepalen welke (balans)rekening dit moet zijn.

Een balansrekening kan worden ingesteld om in geld of in 'stukken' te worden genoteerd. Wanneer een balansrekening een voorraad vertegenwoordigd dan kan dit alleen als de balansrekening deze stukkenregistratie toestaat. Of op een balansrekening stukkenregistratie mogelijk is wordt bepaald door de rekeningsoort (zie: Rekeningsoort: balansrekening).

Waarderingsmethode

Wanneer een balansrekening wordt aangemaakt van een rekeningsoort waarbij stukkenregistratie mogelijk is dan is het mogelijk om voor deze rekening een waarderingsmethode te selecteren. Deze methodes zijn:

  • gemiddelde kostprijs
  • LIFO, Last In First Out
  • FIFO, First In First Out

Het is ook altijd mogelijk om voorraad handmatig te waarderen. Een handmatige waardering wordt altijd voorzien van een datum waarop de waardering ingaat. Hierdoor blijven waarderingen in het verleden bestaan. Op dezelfde wijze is het mogelijk om de verkoopprijs per (toekomstige) datum te laten fluctueren.

Voorraadmutaties/ voorraad wijzigen

Voorraad kan rechtstreeks worden ingeboekt of uitgeboekt, maar het is ook mogelijk om bij het aanmaken van een factuur de gefactureerde producten automatisch te laten uitboeken. Op dezelfde wijze kan bij het invoeren van een bedrijfsuitgave (verwerking van een inkomende factuur) de voorraad direct worden bijgewerkt.

Per balansrekening kan (historisch) worden geadministreerd wat de verkoopprijs en/of de handmatige kostprijs is van het product. Bij het aanmaken van een factuur wordt de dan geldende verkoopprijs overgenomen als prijs (deze is dan ook nog handmatig te overschrijven).

Voorraad inboeken

Voorraad inboeken kan worden gebruikt om aanwezige goederen of producten op te nemen in de voorraad. Het is ook mogelijk om bij het invoeren van een inkoopfactuur direct de voorraad op te nemen. Zie hiervoor het boeken van bedrijfsuitgaven.

Balansrekening

Selecteer een bestaande balansrekening om de voorraad op te boeken. Het is alleen mogelijk omrekeningen te selecteren waarvan de rekeningsoort het toelaat dat stukkenregistratie plaatsvind. Zie eventueel 'Balansrekeningen'.

Inkoopprijs

Voer de inkoopprijs per stuk in, exclusief BTW. Deze prijs wordt gebruikt om de gemiddelde kostprijs te berekenen.

Voorraad uitboeken

Voorraad uitboeken kan worden gebruikt om aanwezige goederen of producten uit de voorraad te halen. Het is ook mogelijk om bij het invoeren van een verkoopfactuur direct de voorraad te wijzigen.

Rekeningen

Balansrekeningen waarvan het rekeningsoort stukkenregistratie ondersteund worden weergegeven onder de tab 'Rekeningen' uit het Voorraad-menu.

Per balansrekening wordt weergegeven wat de actuele voorraad is ('positie') en andere details waaronder de huidige handmatige waardering (als deze is ingesteld). Klik op de actie-icoon voor meer details over de specifieke positie.

Toevoegen

Door vanuit het overzicht van de balansrekening op 'Toevoegen' te klikken kan er voor de geselecteerde balansrekening een verkoopprijs of waardering worden toegevoegd.

Startdatum

Voer de datum in vanaf wanneer de wijziging ingaat. Dit kan een datum in de toekomst zijn.

Verkoopprijs

Voer de verkoopprijs in van het geselecteerde balansrekening/product (indien van toepassing). Wanneer dit product op een factuur wordt geplaatst is de prijs nog te wijzigen.

BTW Tarief

Selecteer het van toepassing zijnde BTW tarief voor de geselecteerde balansrekening/product. Wanneer dit product op een factuur wordt geplaatst is het BTW tarief nog te wijzigen.

Handmatige waardering

Wanneer het noodzakelijk is een handmatige waardering toe te passen, zet het vinkje 'Waardering handmatig' dan aan. Indien er geen handmatige waardering wordt geselecteerd (het vinkje staat uit), dan wordt de automatische waardering gehanteerd zoals deze op de balansrekening werd gedefinieerd.