Voorraad uitboeken

Vooraad uitboeken kan worden gebruikt om aanwezige goederen of producten uit de voorraad te halen. Het is ook mogelijk om bij het invoeren van een verkoopfactuur direct de voorraad te wijzigen. Zie 'Maak een nieuwe factuur of offerte'.

Balansrekening

Geef aan op welke rekening de stukken uitgeboekt moeten worden.

Selecteer de balansrekening van welk product je de voorraad wilt bijwerken. Je dient hiervoor wel eerst een balansrekening te hebben opgezet. Deze balansrekening moet van een soort zijn welke& stukadministratie ondersteund. Zie ook 'Balansrekening soort.

Transactie datum

Voer de datum in waarop de transactie heeft plaats gevonden.

Boekjaar

Het boekjaar waarop deze boeking betrekking heeft.

Kostensoort voorraadafname

Selecteer hier hoe deze afname van voorraad gerapporteerd wordt op de Winst & Verlies rapportage.

Aantal

Voer hier het aantal stuks van de transactie in.

Opmerkingen

Hier kan je eventuele opmerkingen over de transactie neer zetten.