Project: Uren factureren

Uren factureren

Door op 'Uren factureren' in het Project-menu te klikken wordt de pagina getoond met daarop per project een overzicht van uren/activiteiten die klaar zijn om gefactureerd te worden. Voor projecten waarbij urenstaten worden gebruikt kunnen alleen de activiteiten worden gefactureerd waarvan de urenstaat werd goedgekeurd. De overige uren staan vermeld in de kolom 'Ingevoerd'

Door op de actie-icoon te klikken opent zich een nieuwe factuur waarin de relatiegegevens uit het project worden overgenomen en de te factureren uren als regels zijn toegevoegd. De factuurgegevens kunnen verder worden aangevuld.

Klik na het completeren van de factuur op 'Bewaren & verzenden' om de factuur definitief te maken en te printen en/of te verzenden per e-mail.