Projectbeheer

In het menu Project onder 'Projectbeheer' staan alle projecten. Je kunt hier projecten toevoegen, wijzigen of verwijderen. Ook is het mogelijk om projectleden aan een project toe te voegen.

Klik op de knop 'Toevoegen' om een project toe te voegen.

In de actiekolom achter een project kan je kiezen voor een project wijzigen, verwijderen of projectleden toe voegen.

Wanneer een project niet actief is dan is deze optie niet beschikbaar.

Project toevoegen

Door op de knop 'Toevoegen' te klikken kom je in het formulier om een nieuw project op te zetten.

Relatie

Een project is altijd gekoppeld aan een bestaande relatie. Indien de relatie nog niet aangemaakt is, ga dan eerst naar Relatie (links boven) Relatie toevoegen om dit alsnog te doen.

Projectnaam

De projectnaam wordt gebruikt op de urenstaat en op de factuur. Ook wordt de projectnaam gebruikt in selectiemenu's, bijvoorbeeld om uren te schrijven. Kies daarom een passende projectnaam.

Omschrijving

Het invoeren van een omschrijving van het project is optioneel. Dit kan bijvoorbeeld een opdrachtformulering bevatten of andere informatie.

Kostenplaats

De kostenplaats welke gebruikt wordt op het moment van factureren.

Projecturen budget

Een aantal uur dat begroot werd om aan dit project te besteden. Het veld is optioneel en de informatie werkt nergens restrictief.

Gebruik urenstaat

Geeft aan of er voor dit project urenstaten moeten worden ondertekend door de klant (of iemand anders) voordat de uren kunnen worden gefactureerd. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van urenstaten zijn gewerkte uren ('activiteiten') direct factureerbaar. Alleen wanneer er gebruik gemaakt wordt van urenstaten zit hier één stap tussen: de urenstaat. Deze moet eerst goedgekeurd worden voordat de uren gefactureerd kunnen worden.

Actief

Geeft aan of een project actief te gebruiken is. Wanneer een project niet actief is kunnen er door projectleden geen activiteiten worden ingevoerd.