Rollen

Klik in Project op 'Rollen' om de pagina weer te geven met het overzicht van de aanwezige rollen die in de huidige onderneming zijn gedefinieerd. In de actie kolom achter de rol kan er voor 'wijzigen' gekozen worden. Het verwijderen van een rol kan met 'verwijderen'.

Een rol is niet specifiek voor één project gedefinieerd, maar kan voor meerdere projecten worden hergebruikt of gedeeld.

Project-rol toevoegen

Door te klikken op de knop 'Toevoegen' (links onder) kan een nieuwe rol worden toegevoegd.

Rol naam

Een beknopte en duidelijke beschrijving van de rol. De rolnaam wordt ook weergegeven op urenstaten (indien van toepassing) en facturen.

Uurtarief

Voer hier het uurtarief in behorende bij de rol, exclusief BTW.

Tijd-notatie

Geef aan in hoeveel minuten nauwkeurig de urenregistratie plaats vindt. Bijvoorbeeld '15' als er per kwartier dient te worden geregistreerd. of '30'als dit per half uur is.

BTW Tarief

Selecteer het BTW tarief dat van toepassing is op het ingevoerde uurtarief. De BTW wordt pas berekend op het moment dat er een factuur wordt gemaakt.

Actief

Geeft aan of de projectrol actief te gebruiken is voor projecten. Wanneer een rol al aan een project is toegekend dan blijft de rol voor het betreffende project actief te gebruiken.