Project: urenstaten

Alleen wanneer je aan projecten deelneemt (of beheert) waarin het gebruik van urenstaten is gedefinieerd, dan kun je in Project onder 'Urenstaten' deze beheren en/of aanmaken.

Wanneer er eerder urenstaten werden aangemaakt dan worden deze hier weergegeven. Zolang een urenstaat nog niet werd gefactureerd is deze hier zichtbaar.

In de actie kolom achter een urenstaat staan een aantal optie's/actie's die je kunt uitvoeren. Met 'wijzigen' kan je de urenstaat beperkt wijzigen; het is niet mogelijk om individuele activiteiten van de urenstaat te verwijderen. Met 'verwijder' haal je de gehele urenstaat weg. Met 'print' open je het printbestand.

Let op: bij het verwijderen van een urenstaat worden de onderliggende activiteiten niet verwijderd. Deze kunnen opnieuw op een urenstaat worden gezet.

Urenstaat goedkeuren

Een urenstaat kan pas worden gefactureerd wanneer deze werd ondertekend wanneer deze werd goedgekeurd. De status van de urenstaat is in het Urenstaten-overzicht rechtstreeks te wijzigen door in de kolom 'Status' de status 'Goedgekeurd' te selecteren. Het is ook mogelijk om eerder goedgekeurde urenstaten hier weer op de status 'Open' te zetten, zolang de urenstaat nog niet werd gefactureerd.

Urenstaat toevoegen

Klik op 'Toevoegen' om een urenstaat toe te voegen. Indien er geen activiteiten aanwezig zijn om op een urenstaat te plaatsen, dan volgt hier melding van.

Selectiewijze

Geeft aan welke uren je op een urenstaat wilt plaatsen. Dit kan je per project of per projectrol doen. Dit laatste is handig als verschillende mensen de urenstaat moeten ondertekenen. Na het selecteren van een selectie wordt weergegeven hoeveel activiteiten (tot en met vandaag) gevonden werden.

Activiteiten tot en met

Tot en met welke datum de activiteiten moeten worden verzameld.

Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden kun je hier vermelden.