Projectadministratie aanmaken

 

Stappen project aanmaken

Voor het aanmaken van een nieuw project, zijn dit de te doorlopen stappen:

  • Project aanmaken Project Projectbeheer Toevoegen

  • Rollen aanmaken als deze nog niet aangemaakt zijn voor eerdere projecten Projecten Rollen Toevoegen

  • Gebruikers uitnodigen als deze niet bekend zijn in de administratie Configuratie (aan de rechterkant van de pagina boven aan) Gebruikers Uitnodigingen Toevoegen

  • Rollen toewijzen aan gebruikers Project Projectbeheer Projectleden

Urenstaten

In de situaties dat het noodzakelijk is dat er bij de opdrachtgever urenstaten ondertekend dienen te worden voor dat er kan worden gefactureerd, is het mogelijk om per project aan te geven of het vervaardigen van urenstaten vereist is. Wanneer urenstaten worden gebruikt dan is het printen en goedkeuren van deze urenstaten een extra stap in het totale proces.

  • Urenstaten toevoegen: Project Urenstaten Toevoegen

Urenstaten goedkeuren

Een urenstaat kan pas worden gefactureerd wanneer deze werd ondertekend en goedgekeurd. De status van de urenstaat is in het Urenstaten-overzicht rechtstreeks te wijzigen door in de kolom 'Status' de status 'Goedgekeurd' te selecteren. Het is ook mogelijk om eerder goedgekeurde urenstaten hier weer op de status 'Open' te zetten, zolang de urenstaat nog niet werd gefactureerd.

Uren factureren

Ga naar Project Uren factureren voor een overzicht van uren/activiteiten die klaar zijn om gefactureerd te worden. Voor projecten waarbij urenstaten worden gebruikt kunnen alleen de activiteiten worden gefactureerd waarvan de urenstaat werd goedgekeurd. De overige uren staan vermeld in de kolom 'Ingevoerd'.