Kostensoort

De kostensoort geeft aan in welke rubriek de gemaakte kosten moeten worden geplaatst in het overzicht 'Winst & verlies'.

Het onderscheid tussen de verschillende kosten kan worden gemaakt met kostensoorten. Een kostensoort groepeert gemaakte kosten naar waar ze ontstaan. Bijvoorbeeld 'Telefoonkosten' waaronder zowel telefoonabonnement als gesprekskosten worden opgenomen.

Klik op 'kostensoort' voor een overzicht van de verschillende kostensoorten. Deze kostensoorten worden bij het aanmaken van de administratie opgezet en kunnen door bevoegde gebruikers worden aangepast door in de actiekolom op de 'wijzigen'-knop te klikken.

Kostensoorten met een zonder 'wijzige'-knop zijn kostensoorten welke door KPG7 worden gebruikt en beheerd. Deze kunnen niet worden gewijzigd.

Bij het invoeren van transacties wordt een kostensoort ingevoerd. In het Winst & Verlies overzicht worden de gemaakte kosten, gerubriceerd per kostensoort weergegeven.

Door op de knop 'Toevoegen' (linksonder) te klikken kun je een nieuwe kostensoort toevoegen.

Kostensoort

Voer een naam in voor de kostensoort. De ingevoerde naam wordt weergegeven in het Winst en verliesoverzicht.

Inkopen?

Wanneer de kosten direct gerelateerd zijn aan 'inkopen' van goederen welke zijn bestemd voor de verkoop zet het vinkje dan aan. De kosten voor inkopen worden gebruikt om de brutowinst te berekenen.

Kan op balans?

Zet dit vinkje aan als het mogelijk is om de transacties in deze kostensoort direct op de balans te zetten, we noemen dit ook wel 'activeren'. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer het gekochte goed als investering kan worden gezien en er op afgeschreven zal worden.

Actief

Geef aan of de kostensoort actief te gebruiken is. Als het gebruik van de kostensoort ontmoedigd moet worden zet dan de vink uit. Er kan niet meer mee geboekt worden. Als er in een fiscale periode kosten met deze kostensoort werden gemaakt, dan wordt deze wel op het Winst & Verlies overzicht getoond.

Kostensoorten kunnen, eenmaal aangemaakt, niet worden verwijderd. Dit is om er voor te zorgen dat al geboekte kosten niet zonder kostensoort achterblijven.