Rekeningsoorten

Om de bezittingen en schulden te kunnen scheiden en groeperen gebruikt KPG7 rekeningen.

Verschillende rekeningen hebben verschillende eigenschappen. Om eigenschappen van rekeningen te kunnen hergebruiken (voor gelijke rekeningen) bestaan er rekeningsoorten. Wanneer je een geld- of balansrekening aanmaakt gebruik je een rekeningsoort om de eigenschappen van de betreffende rekeningen te bepalen.

In het onderstaande schema kun je zien hoe de verschillende elementen zich tot elkaar verhouden.

Balansgroepen

Balansgroepen worden door KPG7 gemaakt en beheerd. Je kunt deze niet wijzigen.

Om de verschillende rekening(soort)en te groeperen op de balans wordt gebruik gemaakt van een vaste indeling. Dit is dezelfde indeling die de belastingdienst hanteert in het aangifteprogramma

Rekening soort

De rekeningsoort bepaald de eigenschappen van een rekening en fungeert ook als rekeninggroep op de balans. De onderliggende Balansrekeningen worden allemaal onder de rekeningsoort gerapporteerd.

Balansrekening

De balansrekening selecteer je als je een transactie wilt invoeren.

Aanmaken, wijzigen en verwijderen rekeningen

Bij het aanmaken van rekeningen is het dus van belang dat in de eerste plaats de rekeningsoort bestaat. Ofwel een rekeningsoort die past bij de rekening die je wilt aanmaken.

Klik op Overzicht Balans (boven in het scherm) aan de rechterkant kan je nu Rekeningsoorten kiezen. Door op Rekeningsoorten te klikken kom je in het overzicht met Rekeningsoorten. In de actie kolom kan je kiezen voor 'wijzigen' of 'verwijderen'.

Let op: Rekeningsoorten die niet kunnen worden gewijzigd hebben in de actiekolom geen mogelijkheden. Dit zijn rekeningsoorten welke door KPG7 worden gebruikt en beheerd.

Wanneer een administratie wordt aangemaakt worden een aantal rekeningsoorten automatisch opgezet. Je kunt zelf rekeningsoorten toevoegen of bestaande soorten wijzigen.

Is een rekeningsoort gebruikt (dus als er transacties op een onderliggende rekening werden geboekt) dan kun je de rekeningsoort nog maar beperkt wijzigen.

Naam rekeningsoort

Geef hier een omschrijvende naam in voor de rekeningsoort.

Type

Geef aan of het een geldrekening betreft of een balansrekening.

Bezit of schuld

Geef aan of het karakter van de rekeningsoort een 'Bezit' of een 'schuld' aangeeft. Dit bepaald aan welke zijde van de balans de rekening wordt opgenomen

Stukkenregistratie

 

Wanneer je op een balansrekening goederen wilt plaatsen. Dan kun je dit aangeven door het vinkje aan te zetten. Je kunt alleen goederen opnemen op een balans als je gebruik maakt van de voorraad-module.

Wanneer je alle velden hebt ingevuld klik je op 'Bewaar' om de rekeningsoort te bewaren.