Overzicht: balans

De balans geeft inzage in de bezittingen en schulden van de onderneming. Aan de linkerzijde van de balans worden de bezittingen opgenomen en aan de rechterzijde de middelen waarmee de bezittingen zijn gefinancierd. Dit kan bijvoorbeeld een lening zijn, maar ook te betalen leveranciers of te betalen omzetbelasting.

Selecteer een fiscale periode waarover je de balans wilt inzien.

Printen van balans

De knop om het overzicht te printen kun je aanzetten met behulp van een parameter. Lees meer over parameters in het artikel 'parameters '.

Details

Door op een rekeningnaam te klikken zie je de onderliggende transacties die het saldo vormen.