Beschrijving Overzicht

Hier vindt u:

  • Balans, overzicht van schulden en bezittingen per boekjaar
  • Winst en Verlies, het resultaat per boekjaar
  • Begroting
  • BTW aangifte
  • Rapportages