Betaaltermijn van uitgaande facturen aanpassen

De betalingstermijn in dagen zoals op deze op uitgaande facturen wordt vermeld kan je wijzigen. De betalingstermijn wordt vastgelegd bij de ondernemings-informatie.

Ga naar Configuratie Onderneming Wijzigen bij Betalingstermijn kan je het aantal dagen wijzigen.