Boekjaren aanmaken en onderhouden

Introductie

Het boekjaar van een onderneming hoeft niet altijd van 1 januari tot 31 december te lopen. Voor Nederlandse ondernemingen zal het boekjaar in de meeste gevallen van 1 januari tot en met 31 december lopen, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een boekjaar van 1 april tot en met 31 maart te laten lopen. Je kunt daarom in deze applicatie ook 'gebroken' boekjaren gebruiken. Dit wordt gerealiseerd door middel van Boekjaren. Een boekjaar (ook wel fiscale periode) is de periode die een boekjaar vertegenwoordigd. Per ingevoerde transactie geef je aan in welke periode deze gerapporteerd moet worden. Zo wordt een transactie altijd in de juiste periode gerapporteerd

Start

Bij het aanmaken van een nieuwe administratie wordt er automatisch één boekjaar aangemaakt (de periode waarin de administratie wordt begonnen). Je dient daarna zelf de periodes te onderhouden.

Actief

Je kunt alleen transacties invoeren in fiscale periodes die 'Actief' zijn. Ook kun je transacties alleen wijzigen als de fiscale periode actief is. Zo wordt voorkomen dat transacties ná het sluiten van het boekjaar worden gewijzigd.

Boekjaren onderhouden

Bij het voeren van een administratie voor ondernemingen wordt gebruikt gemaakt boekjaren.Een transactie valt in een bepaald boekjaar. Wanneer een- boekjaar/periode wordt afgesloten kan er in deze (in principe) niet meer worden geboekt. Op deze wijze blijft het resultaat behaald in een boekjaar (maar ook andere gegevens) bewaard.

Hoe en waar

Ga naar: Configuratie (rechterkant van het scherm) Boekjaren klik op Toevoegen

Voer de naam van het boekjaar in. Wanneer KPG7 automatisch Fiscale Periodes aanmaakt (bijvoorbeeld als dit nodig is voor toekomstige afschrijvingen) dan wordt de volgende naamgeving gebruikt: “Boekjaar XXXX”, waar XXXX het jaartal is van de begindatum van de fiscale periode

Klik op actie icoon achter het boekjaar om bijvoorbeeld: begin en eind datum aan te passen, aan te geven of een boekjaar actief is te gebruiken of niet.