Opbrengsten en uitgaven begroten

Om verwachtingen en resultaten met elkaar te kunnen vergelijken kun je gebruik maken van begrotingen.

In een begroting kan je (vooraf) verwachte opbrengsten en uitgaven (kosten) opnemen. Een begroting bestaat uit vier delen, eerst een algemeen deel waarin je het boekjaar en de kostenplaats selecteert. In het tweede deel geef je de verwachte opbrengsten weer en in het derde deel kun je de verschillende kostenposten (uitgaven) invoeren.

Tenslotte kun je in het vierde deel een omschrijving van het begrotings-scenario vermelden. Bij meerdere scenario's is het handig om deze hier te omschrijven.

Je kunt verschillende begrotingen maken (bijvoorbeeld voor verschillende scenario's). Je kiest daarbij één voorkeursbegroting uit per kostenplaats. Deze voorkeursbegrotingen worden standaard weergegeven in de Winst- en verliesrapportage.

Bij het weergeven van de Winst en Verlies rapportage kun je er ook voor kiezen géén begroting weer te geven. Kies in dat geval voor 'Verberg begroting' uit het selectiemenu.

Controle over de weergave

Het gebruik van parameters wordt hier uitgelegd

Je kunt de weergave van verschillen tussen begrotingen verder configureren met de parameter PROFITLOSS_SHOW_BUDGETDELTA. Standaard worden budgetverschillen in Euro's uitgedrukt, maar je kunt er ook voor kiezen dit in een percentage uit te drukken of om niets te laten zien.