Verwerking winst-aftrek

(Kilometer)aftrek van opbrengst

Soms is het toegestaan om zakelijke kilometer kosten van de opbrengst af te trekken.  Voorbeeld hier van zijn de zakelijke ritten die je met je eigen auto maak. Je mag  € 0,19 per zakelijk gereden kilometer van de opbrengst aftrekken. (Let op: raadpleeg altijd de belastingdienst voor de geldende fiscale regels, voorwaarden en beperkingen rondom deze regeling(en)).

In Transactie – Winst- aftrek en bijtellingen – Verwerking van winstaftrek  regel je de aftrek. Wanneer je gebruik maakt van de regeling dan heb je de keuze om het bedrag toe te voegen aan het eigen vermogen (‘Toevoegen aan eigen vermogen’) of om de kilometervergoeding uit te betalen ‘Verwerking winstaftrek’.

Stappen

Boek in Transactie, onder Winst-aftrek en -bijtellingen ‘Kilometer vergoeding’, de gemaakte kosten.

In de Winst en Verlies rekening  staan de kosten onder Overige Winstaftrek bij in de boeking gekozen kostensoort.

Aftrek verwerken

In Transactie – Winst-aftrek en –bijtellingen - Verwerking  van winstaftrek, kan je de aftrek van de opbrengst regelen. Maak de keuze of je een toevoeging doet aan het vermogen of dat je een uitbetaling doet.

In alle boekingen (rechterkant van het scherm) vindt je de Transactie terug als boeking. Hier kan je de uitbetaling boeking verwijderen of aanpassen.

Resultaat verwerking

Heb je voor ‘toevoegen ’aan het eigen vermogen’ gekozen dan verandert de Winst en Verlies rekening niet. Op de Balans is het Eigen Vermogen aangepast.

Heb je voor ‘uitbetaling’ gekozen dan is het saldo op de Balans van de geldrekening die geselecteerd is om de uitbetaling te doen nu lager. De Winst en verlies rekening verandert niet.