Overzicht BTW aangifte

Aangifte overzicht Omzetbelasting

Teneinde de aangifte omzetbelasting in te kunnen vullen kan er een rapportage gemaakt worden over de betreffende periode. Wanneer je een aangifte-overzicht definitief maakt dan wordt deze opgeslagen. Het resultaat (het te betalen of terug te ontvangen bedrag) staat op de balans totdat de (uit)betaling heeft plaatsgevonden. Deze bewaarde aangifte-overzichten staan onder 'vorige aangiften'. Vanuit dat overzicht kun je de (uit)betaling ervan verwerken.

In het overzicht hieronder zie je altijd de actuele ('live') stand van zaken voor perioden die nog niet werden bewaard.

Selectie

Je kunt door middel van de selectie-menu's aan de bovenzijde van de pagina een jaar, frequentie en periode kiezen.

Print

Je kunt van de aangifte een printbestand maken dat je kunt bewaren of printen. Kies voor 'Open printbestand' (links onder) om de rapportage te printen of te bewaren.

Historie

Wanneer je een periode kiest waarvoor een aangifte werd gemaakt, dan wordt dit weergegeven onder het kopje 'Overzicht aangemaakt'. Werd er nog niet eerder aangifte gedaan voor de geselecteerde periode dan staat er een streepje '-'.

Let op

Je rapporteert de BTW (omzetbelasting) aan de belastingdienst op basis van een periode in een kalenderjaar. Dit staat los van 'Fiscale periodes' zoals KPG7 deze gebruikt.

BTW aangifte maken

Wanneer je er klaar voor bent om over een periode daadwerkelijk aangifte te doen bij de belastingdienst, dan klik je op de knop 'Aangifte maken'.

De informatie die je in het vorige scherm had geselecteerd (jaar, frequentie en periode) worden overgenomen. Er wordt getoond wat de laatste datum van de gekozen periode is ('Slotdatum').

Fiscale periode

Kies de fiscale periode waarin het gekozen jaar/periode valt. In de tijd die er zit tussen het doen van de aangifte en de afrekening met de belastingdienst staat het te betalen (of te ontvangen) bedrag op de balans. Hiervoor is het van belang te weten welke fiscale periode het betreft.

Opmerkingen

Optioneel. Opmerkingen, referenties, of notities. De hier opgegeven informatie wordt nergens anders gebruikt.

Kleineondernemersregeling

Wanneer je per jaar minder dan € 1883 (informatie 2010) aan BTW betaald dan kom je in aanmerking voor de Kleineondernemersregeling. Voor meer informatie zie de site van de belastingdienst.

Schatting vorige aangifte(n)

Alleen in te vullen na goedkeuring van de belastingdienst. Laat dit veld anders leeg.

Schatting deze aangifte

Alleen in te vullen na goedkeuring van de belastingdienst. Laat dit veld anders leeg.

Bewaren

Wanneer je alle velden hebt ingevuld, klik je op 'Bewaar'. Er wordt nu een aangifte-rapportage getoond. Dit is de aangifte-informatie over de geselecteerde periode, inclusief de aftrekposten die je net hebt ingevuld. Onderaan de aangifte-rapportage staat vermeld wat het bedrag is dat je moet betalen (of wat je terugkrijgt). Dit bedrag wordt opgenomen op de balans.

De rapportage volgt het aangifteformulier van de belastingdienst, inclusief de vraagnummers. Deze kun je eventueel uitprinten.