Begroting

Om verwachtingen en resultaten met elkaar te kunnen vergelijken kun je gebruik maken van begrotingen.

In een begroting kun je (vooraf) verwachte kosten en opbrengsten opnemen. Een begroting bestaat uit drie delen, eerst een algemeen deel waarin je het boekjaar en de kostenplaats selecteert. In het tweede deel geef je de verwachte opbrengsten weer en in het derde en laatste deel kun je de verschillende kostenposten invoeren.

Je kunt verschillende begrotingen maken (bijvoorbeeld voor verschillende scenario's). Je kiest daarbij één voorkeursbegroting uit per kostenplaats. Deze voorkeursbegrotingen worden standaard weergegeven in de Winst- en verliesrapportage.