BTW aangifte

Aangifte-overzicht Omzetbelasting

KPG7 helpt je aangifte doen. Wanneer je in Overzicht 'BTW aangifte' opent wordt voor de huidige periode de berekende BTW gegevens weergegeven. Je kunt door middel van de selectie-menu's aan de bovenzijde van de pagina een jaar, frequentie en periode kiezen.

Je kunt van de aangifte een printbestand maken dat je kunt bewaren of printen. Kies voor 'Open printbestand' (Links onderaan) om de rapportage te printen of te bewaren.

Wanneer je een periode kiest waarvoor een aangifte werd gemaakt, dan wordt dit weergegeven onder het kopje 'Overzicht aangemaakt'. Werd er nog niet eerder aangifte gedaan voor de geselecteerde periode dan staat er een streepje '-'.

Aangifte maken

Wanneer je er klaar voor bent om over een periode daadwerkelijk aangifte te doen bij de belastingdienst, dan klik je op de knop 'Aangifte maken'. (Links onderaan)

De informatie die je in het vorige scherm had geselecteerd (jaar, frequentie en periode) worden overgenomen. Er wordt getoond wat de laatste datum van de gekozen periode is ('Slotdatum').

Jaar

Kalender jaar waarop de rapportage betrekking heeft

Frequentie

Geeft aan hoe vaak per jaar de omzetbelasting wordt aangegeven bij de belastingdienst

Periode

Periode waarover nu wordt gerapporteerd, in het geselecteerde jaar

Slotdatum

Datum waarop de geselecteerde periode eindigt

Boekjaar

Kies de fiscale periode waarin het gekozen jaar/periode valt. In de tijd die er zit tussen het doen van de aangifte en de afrekening met de belastingdienst staat het te betalen (of te ontvangen) bedrag op de balans. Hiervoor is het van belang te weten welke fiscale periode het betreft.

Kies de fiscale periode waarin het gekozen jaar/periode valt. In de tijd die er zit tussen het doen van de aangifte en de afrekening met de belastingdienst staat het te betalen (of te ontvangen) bedrag op de balans. Hiervoor is het van belang te weten welke fiscale periode het betreft.

Opmerkingen

Optioneel. Opmerkingen, referenties, of notities. De hier opgegeven informatie wordt nergens anders gebruikt.

Kleine ondernemingsregeling

Wanneer je per jaar minder dan € 1883 (informatie 2010) aan BTW betaald dan kom je in aanmerking voor de Kleineondernemersregeling. Voor meer informatie zie de site van de belastingdienst.

Schatting vorige aangifte(n)

Alleen als de belastingdienst u toestemming heeft gegeven invullen.

Laat dit veld anders leeg.

Schatting deze aangifte

Alleen in te vullen na goedkeuring van de belastingdienst. Laat dit veld anders leeg.

Bewaren

Wanneer je alle velden hebt ingevuld, klik je op 'Bewaar'. Er wordt nu een aangifte-rapportage getoond. Dit is de aangifte-informatie over de geselecteerde periode, inclusief de aftrekposten die je net hebt ingevuld. Onderaan de aangifte-rapportage staat vermeld wat het bedrag is dat je moet betalen (of wat je terugkrijgt). Dit bedrag wordt opgenomen op de balans. De rapportage volgt het aangifteformulier van de belastingdienst, inclusief de vraagnummers. Deze kun je eventueel uitprinten.

Let op: Stuur deze rapportage niet naar de belastingdienst! Voor de aangifte moet je formulieren van de belastingdienst gebruiken.