BTW aangifte maken

Dit onderdeel van de applicatie helpt je aangifte te doen. Ga naar Overzicht (boven aan het hoofdscherm) BTW aangifte

Wanneer je 'BTW aangifte' opent wordt voor de huidige periode de berekende BTW gegevens weergegeven. Je kunt door middel van de selectie-menu's aan de bovenzijde van de pagina een jaar, frequentie en periode kiezen.

Je kunt van de aangifte een printbestand maken dat je kunt bewaren of printen. Kies voor 'Open printbestand' om de rapportage te printen of te bewaren.

Wanneer je een periode kiest waarvoor een aangifte werd gemaakt, dan wordt dit weergegeven onder het kopje 'Overzicht aangemaakt'. Werd er nog niet eerder aangifte gedaan voor de geselecteerde periode dan staat er een streepje '-'.

Aangifte maken

Wanneer je er klaar voor bent om over een periode daadwerkelijk aangifte te doen bij de belastingdienst, dan klik je in Overzicht onder BTW aangifte op de knop 'Aangifte maken' (links onderaan).

De informatie die je in het vorige scherm had geselecteerd (jaar, frequentie en periode) worden overgenomen. Er wordt getoond wat de laatste datum van de gekozen periode is ('Slotdatum').

Let op dat je bij het selecteren van een periode er altijd geldt dat een aangifte altijd 'tot en met' de geselecteerde periode wordt gemaakt. Je kunt dus niet eerst een aangifte maken over het 4e kwartaal en daarna een aangifte over het 3e kwartaal van een jaar. Deze opzet is gekozen om 'vergeten' transacties uit een vorige periode (bijvoorbeeld door verlate invoer) alsnog te rapporteren.

Fiscale periode

Kies de fiscale periode waarin het gekozen jaar/periode valt. In de tijd die er zit tussen het doen van de aangifte en de afrekening met de belastingdienst staat het te betalen (of te ontvangen) bedrag op de balans. Hiervoor is het van belang te weten welke fiscale periode het betreft.

Optioneel

Opmerkingen, referenties, of notities. De hier opgegeven informatie wordt nergens anders gebruikt.

Kleine ondernemersregeling

Wanneer je per jaar minder dan € 1883 (informatie 2010) aan BTW betaald dan kan het zijn dat je in aanmerking voor de Kleineondernemersregeling. Voor meer informatie kijk op de site van de belastingdienst.

Schatting vorige aangifte(n), schatting deze aangifte.

Deze zijn alleen in te vullen na goedkeuring van de belastingdienst. Laat dit veld anders leeg.

Wanneer je alle velden hebt ingevuld, klik je op 'Bewaar'. Er wordt nu een aangifte-rapportage getoond. Dit is de aangifte-informatie over de geselecteerde periode, inclusief de aftrekposten die je net hebt ingevuld. Onderaan de aangifte-rapportage staat vermeld wat het bedrag is dat je moet betalen (of wat je terugkrijgt). Dit bedrag wordt opgenomen op de balans.

De rapportage volgt het aangifteformulier van de belastingdienst, inclusief de vraagnummers. Deze kun je eventueel uitprinten. De aangifte-rapportage is nu ook zichtbaar onder de tab 'Vorige aangiften'.