Balans transactie

Een balans-transactie wordt gebruikt wanneer er rechtstreeks bezittingen op de balans moeten worden geschreven. De originele aankoop is misschien al eens in het verleden gedaan, er hoeft dus niet opnieuw te worden afgerekend.

Investering (optioneel)

Optioneel. Selecteer de periode waarover deze investering moet worden afgeschreven. De berekende (jaarlijkse) afschrijving is afhankelijk van de ingevoerde restwaarde. De restwaarde is de waarde van het gekochte goed aan het einde van de afschrijvingsperiode. Je kunt er ook voor kiezen om niets af te schrijven.

Let op: er gelden regels van de belastingdienst. Zie hiervoor: www.belastingdienst.nl

De afschrijvingsperiode gaat in vanaf de transactiedatum en wordt berekend per jaar. Het jaarlijks af te schrijven bedrag wordt in het het eerste en laatste jaar pro rato toegepast.

Gelijk geld overboeken (optioneel)

Wanneer er sprake is van een lening (rekeningen die onder de balansgroep 'Schulden en overlopende passiva' vallen) is het ook mogelijk om direct een geldtransactie te boeken bij het aangaan van een nieuwe lening (bijschrijving op de geldrekening) of wanneer er wordt afgelost (afschrijving van de geldrekening).

Als je een lening aflost (of aangaat) dan kun je gelijk met het invoeren van de balanstransactie, ook een geldrekening bijwerken. Dat scheelt dubbel invoerwerk.

Bij een aflossing wordt dan behalve de balanspost verminderd, ook het saldo op de gekozen geldrekening minder. Wanneer je een lening aangaat wordt het bedrag waarmee de lening wordt aangegaan (of verhoogd) ook op de geldrekening bijgeschreven.

Geldtransactie vanuit balanstransactie wijzigen of verwijderen

De geldtransactie gedaan vanuit de balanstransactie kun je alleen wijzigen of verwijderen vanuit de balansrekening, bij de 'bron-transactie' waar deze aan gekoppeld is.