Boekjaren

Een boekjaar is de periode waarover een financieel verslag loopt. De balans de winst-& verliesrekening wordt opgemaakt over een boekjaar.

Het boekjaar beslaat over het algemeen 12 maanden, die gelijk kunnen lopen met het kalenderjaar (vanaf 1 januari tot en met 31 december). Een boekjaar kan echter ook een andere periode beslaan (bijvoorbeeld vanaf 1 juli tot en met 30 juni) in dat geval is er sprake van een gebroken boekjaar. Boekjaren kunnen niet overlappen.

Start

Bij het aanmaken van een nieuwe administratie wordt er automatisch één boekjaar aangemaakt (de periode waarin de administratie wordt begonnen). Je dient daarna zelf de periodes te onderhouden.

Actief

Je kunt alleen transacties invoeren in fiscale periodes die 'Actief' zijn. Ook kun je transacties alleen wijzigen als de fiscale periode actief is. Zo wordt voorkomen dat transacties ná het sluiten van het boekjaar worden gewijzigd.

Boekjaren onderhouden

Bij het voeren van een administratie voor ondernemingen wordt gebruikt gemaakt boekjaren. Een transactie valt in een bepaald boekjaar. Wanneer een- boekjaar/periode wordt afgesloten kan er in deze (in principe) niet meer worden geboekt. Op deze wijze blijft het resultaat behaald in een boekjaar (maar ook andere gegevens) bewaard.

Boekjaar (nog) niet in u administratie beschikbaar? Maak deze dan aan.

Ga naar: Configuratie (rechterkant van het scherm) -> Boekjaren -> klik op Toevoegen

Voer de naam van het boekjaar in. Wanneer KPG7 automatisch Fiscale Periodes aanmaakt (bijvoorbeeld als dit nodig is voor toekomstige afschrijvingen) dan wordt de volgende naamgeving gebruikt: “Boekjaar XXXX”, waar XXXX het jaartal is van de begindatum van de fiscale periode Klik opactie icoon achter het boekjaar om bijvoorbeeld: begin en eind datum aan te passen, aan te geven of een boekjaar actief is te gebruiken of niet.