Aantal cijfers achter de komma op factuur aanpassen

Het is mogelijk om het aantal cijfers achter de komma van het factuurbedrag op de factuur aanpassen.

Met de parameter klaar: INVOICE_PRICEEXVAT_DECIMALS

kan je het aantal decimalen instellen.

Als je -1 (min 1) als parameter instelt dan wordt er afgerond op de oude (standaard) manier.