Exporten in ander formaat dan csv?

Dat kan hier zijn parameters voor nodig.

  'mijn parameters'.

Je kunt het export formaat kiezen door de parameter TABLE_EXPORT_FORMAT in te stellen.

Daarna kun je met de parameter EXCEL_EXPORT_FORMAT aangeven welk Excel-formaat (.xls of .xlsx) je wilt gebruiken.