Stap 4: Transacties invoeren

Transactie(s) invoeren

In Transactie (boven in scherm) kan je diverse Transacties invoeren.

  • Nieuwe offerte/factuur, Voor als je iets offerte aan een klant of daadwerkelijk verkocht hebt, ondernemingsinkomsten;
  • Overige omzet (verkopen) invoeren. Hier kan je verkopen (omzet) invoeren die je elders hebt geadministreerd. Bijvoorbeeld verkopen (omzet) uit een webwinkel of dienstverlening aan huis die contant betaald werd afgerekend en direct een nota of bon werd geschreven. Er wordt geen factuur gemaakt.
  • Boek bedrijfsuitgaven. Voor ondernemingsuitgaven, zoals het betalen van leveranciers en andere kosten.
  • Winst-aftrek en -bijtellingen. Voor kosten die niet direct vanuit een bankrekening/contant werden betaald, maar die wel een aftrekpost (of bijtelling) zijn voor de winst. Denk hierbij aan kilometervergoedingen en afschrijvingen e.d. .
  • Eigen rekening. Voor het overboeken van geld van ene rekening naar een andere. Een 'interne' overboeking.
  • Geld toevoegen of onttrekken aan de onderneming. Voor het in- of uit-boeken van of naar (bijvoorbeeld) een privé-rekening. Hierdoor wordt er geld uit de onderneming gehaald of juist toegevoegd.
  • Balanstransactie. Voor het direct toevoegen van bezittingen een schulden (éénzijdig) zonder geld-transactie. Gebruik dit bijvoorbeeld om bestaande leningen in de boekhouding te zetten.
  • Bank import. Importeert je elektronische bank (dag)-afschriften in je administratie.