Rekeningsoort: Winst & verliesrekening

De Winst & Verliesrekening wordt door het systeem beheerd en kan niet worden gewijzigd. Op deze rekening worden afschrijvingen en andere transacties geboekt die rechtstreeks ten laste van de winst komen.

Winst & Verliesrekening

Overzicht (boven aan scherm) Winst & Verlies kies Boekjaar en eventueel de kostplaats

Overzicht

In dit overzicht worden de resultaten van de onderneming getoond. Het overzicht bestaat uit twee delen

Brutowinst

De brutowinst wordt berekend door de inkoop van de omzet (verkopen) af te trekken. Andere kosten worden hier nog buiten beschouwing gelaten. Dit wordt ook wel het bruto resultaat genoemd.

Bedrijfskosten

Onder de bedrijfskosten wordt verstaan alle kosten die gemaakt worden om de onderneming te laten functioneren - operationele kosten - vermeerderd met overige winstaftrek. In KPG7 zijn 'Operationele kosten' alle kosten exclusief inkoopkosten van de omzet.

De overige winstaftrek omvat kilometervergoedingen, afschrijvingen etc.

De knop om het overzicht te printen kun je aanzetten met behulp van een parameter.

 

Overige winstaftrek (aan de rechterkant van het scherm)

Klik hier op en de transacties die zijn ingevoerd als 'Winstaftrek en -bijtellingen' worden hier teruggevonden en kunnen indien nodig bewerkt worden.

Begroting (nieuw)

Om verwachtingen en resultaten met elkaar te kunnen vergelijken kun je gebruik maken van begrotingen. In en begroting kun je (vooraf) verwachte kosten en opbrengsten opnemen. Een begroting bestaat uit drie delen, eerst een algemeen deel waarin je het boekjaar en de kostenplaats selecteert. In het tweede deel geef je de verwachte opbrengsten weer en in het derde en laatste deel kun je de verschillende kostenposten invoeren.

Je kunt verschillende begrotingen maken (bijvoorbeeld voor verschillende scenario's). Je kiest daarbij één voorkeursbegroting uit per kostenplaats. Deze voorkeursbegrotingen worden standaard weergegeven in de Winst- en verliesrapportage.