Parameters: wat is het en hoe werkt het

 

Parameters zijn instellingen die per administratie, onderneming of gebruiker kunnen variëren.

Aan de rechterkant van het scherm vindt je 'Parameters'.

Wat is een Parameter

Een parameter is een variabele welke door de KPG7 programmatuur wordt gelezen en verwerkt. Een parameter bevat een 'Sleutelwaarde' en 'Inhoud', waar de Sleutelwaarde bepaald waar de parameter wordt ingezet en de Inhoud bepaald wat er op die plek moet gebeuren.

Het gebruik varieert van het aantal decimalen plaatsen voor bedragen in de balans tot het formaat waarin de datum wordt weergegeven. Sleutelwaarden zijn meestal in het Engels geformuleerd.

Hoe werkt het

Parameters kunnen worden gedefinieerd op Administratie-, Ondernemings- en Gebruikersniveau. Wanneer een parameter is gedefinieerd op Administratie-niveau, dan geldt deze parameter ook voor de onderneming(en) die onderdeel vormen van deze administratie en de gebruikers met toegang tot deze administratie. Als op een lager niveau (onderneming, gebruiker) dezelfde parameter is gedefinieerd dan geldt de laagste definitie.

Gebruik van parameters

Mijn parameters vindt je in het  -menu. Klik op Mijn parameters Klik op toevoegen knop (linksonder) als je een parameter wilt toevoegen Kies een parameter uit het trekmenu maak een keuze bij inhoud activeer de parameter door op 'Bewaar' te klikken.

Voorbeeld:

In een administratie is een datum formaat gedefinieerd in het formaat 'yyyy-mm-dd'. Een gebruiker van deze administratie heeft in zijn eigen parameters het formaat 'dd-mm-yyyy' gedefinieerd. In de KPG7 schermen van deze gebruiker zullen alle datums in het zelf gedefinieerde formaat ('dd-mm-yyyy') zichtbaar zijn; in de schermen van alle andere gebruikers in deze administratie (zonder een zelf gedefinieerd datum formaat) zal de datum zichtbaar zijn in het formaat 'yyyy-mm-dd'.